KOMISIE

Viac...

PUBLIKÁCIE

Viac...

MÚZEÁ

Viac...

KALENDÁR

Viac...

O NÁS

Predmetom činnosti Etnologickej komisie (do roku 2006 Národopisná komisia, v rokoch 2006 – 2013 Etnologická sekcia, ďalej EK) je koordinácia spolupráce medzi etnológmi pracujúcimi v múzeách na Slovensku vo všetkých oblastiach etnologickej múzejnej praxe, predovšetkým organizovanie seminárov, konferencií, výskumov celoslovenského rozsahu i so zahraničnou účasťou. Hlavným podujatím, ktoré organizuje EK od roku 1997 je celoslovenský odborný seminár / konferencia Etnológ a múzeum (do roku 2006 Etnograf a múzeum) zameraná na rôzne témy z etnologickej praxe v múzeách na Slovensku.