Posts by nadja

Zápisnica z 13. zasadnutia EK ZMS

Zápisnica-z-13.-zasadnutia-EK-ZMS

TRADIČNÁ STRAVA A STRAVOVANIE – XXII. ročník konferencie Etnológ a múzeum

22. ročník konferencie Etnológ a múzeum,  venovaný  téme Tradičná strava a stravovanie: Tradície kulinárnej kultúry v premenách času sa blíži!

Konferencia sa bude konať v dňoch 18. – 20. septembra 2018 v Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni (Skanzen pod hradom Ľubovňa/objekt Hájovne). Dávame do pozornosti pokyny organizátorov.

Organizačné pokyny

pozvanka-menšia

Pozvánka na 13. zasadnutie EK ZMS

Vážení členovia EK ZMS,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na 13. zasadnutie EK ZMS, ktoré sa uskutoční  19. septembra 2018 o 9. hodine v Ľubovnianskom múzeu – hrad Stará Ľubovňa (Skanzen pod hradom Ľubovňa, objekt hájovne), počas konania XXII. konferencie z cyklu Etnológ a múzeum.

Okrem bežne zaužívaného programu zasadnutia, ktorého obsahom bude správa o činnosti komisie a plány do ďalšieho obdobia (predovšetkým príprava nasledujúcej konferencie Etnológ a múzeum na rok 2019) bude bodom programu i voľba nového Výboru EK ZMS.

Pozvánka-na-13.-zasadnutie-EK-ZMS

TRADIČNÁ STRAVA A STRAVOVANIE – XXII. ročník konferencie Etnológ a múzeum

Pozývame Vás na 22. ročník konferencie Etnológ a múzeum,  venovaný  téme Tradičná strava a stravovanie: Tradície kulinárnej kultúry v premenách času. Konferencia sa bude konať v dňoch 18. – 20. septembra 2018 v Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni (Skanzen pod hradom Ľubovňa/objekt Hájovne). Usporiadateľmi sú Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku a Zväz múzeí na Slovensku. Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

 

pozvanka

prihláška 2. cirkulár

prihláška 2. cirkulár

Vyplnené prihlášky je potrebné zaslať do 20.08.2018.

Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS za rok 2017

Správa-o-činnosti-EK-ZMS-za-rok-2017

TRADIČNÁ STRAVA A STRAVOVANIE – XXII. ročník konferencie Etnológ a múzeum

V dňoch 18. – 20. septembra 2018 sa v Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni uskutoční 22. ročník konferencie Etnológ a múzeum,  ktorý sa tento rok bude venovať  téme Tradičná strava a stravovanie: Tradície kulinárnej kultúry v premenách času. Usporiadateľmi sú Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku a Zväz múzeí na Slovensku. Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

2018 Tradičná strava a stravovanie

2018 Tradičná strava a stravovanie prihláška

Prihlášky je možné zasielať do 30.4.2018

Zborník príspevkov Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia

Z XXI. ročníka odbornej konferencie Etnológ a múzeum – Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia, ktorý sa uskutočnil v dňoch 19. – 21. 9. 2017 v Baníckom múzeu v Rožňave, vyšiel zborník príspevkov.

Celý zborník v elektronickej podobe si môžete pozrieť tu: Baníctvo_v_našich_múzeách_zborník_XXI.Etnológ_a_múzeum final