XXV. ročník konferencie Etnológ a múzeum

V dňoch 17.– 19. mája 2022 sa v Slovenskom národnom múzeu v Martine uskutoční 25. ročník konferencie Etnológ a múzeum,  ktorý bude venovaný  téme Osobnosti národopisného múzejníctva na Slovensku. Usporiadateľmi sú Slovenské národné múzeum v Martine, Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku a Zväz múzeí na Slovensku. Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

POZVÁNKA na 16. zasadnutie Etnologickej komisie Zväzu múzeí na Slovensku

Pozvánka-na-16.-zasadnutie-EK-ZMS

 

 

 

 

POZVÁNKA na 15. zasadnutie Etnologickej komisie Zväzu múzeí na Slovensku

Pozvánka-na-15.-zasadnutie-EK-ZMS

Zborník príspevkov z odbornej konferencie Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť po roku 1989

Z XXIII. ročníka odbornej konferencie Etnológ a múzeum – Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť po roku 1989, ktorý sa uskutočnil v dňoch 24. – 26. 9. 2019 v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci, vyšiel zborník príspevkov.

Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť po roku 1989

 

POZVÁNKA na 14. zasadnutie Etnologickej komisie Zväzu múzeí na Slovensku

Pozvánka-na-14.-zasadnutie-EK-ZMS

EXPOZIČNÁ, VÝSTAVNÁ A PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ PO ROKU 1989 – XXIII. ročník konferencie Etnológ a múzeum – program

Dávame do pozornosti program 23. ročníka konferencie Etnológ a múzeum,  ktorý bude venovaný  téme Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť po roku 1989 . Konferencia sa uskutoční v dňoch 24.– 26. septembra 2019 v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci.

Usporiadateľmi sú Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Banskobystrický samosprávny kraj, Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku a Zväz múzeí na Slovensku. Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Etnológ a múzeum_program

 

 

Zborník príspevkov Tradičná strava a stravovanie

Z XXII. ročníka odbornej konferencie Etnológ a múzeum – Tradičná strava a stravovanie: Tradície kulinárnej kultúry v premenách času, ktorý sa uskutočnil v dňoch 18. – 20. 9. 2018 v Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni, vyšiel zborník príspevkov.

EXPOZIČNÁ, VÝSTAVNÁ A PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ PO ROKU 1989 – XXIII. ročník konferencie Etnológ a múzeum

V dňoch 24.– 26. septembra 2019 sa v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci uskutoční 23. ročník konferencie Etnológ a múzeum,  ktorý bude venovaný  téme Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť po roku 1989 . Usporiadateľmi sú Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Banskobystrický samosprávny kraj, Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku a Zväz múzeí na Slovensku. Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Pozvánka

Prihláška

Anotácia prihláseného príspevku

 

 

Zápisnica z 13. zasadnutia EK ZMS

Zápisnica-z-13.-zasadnutia-EK-ZMS