KONTAKTY

PhDr. Daša Ferklová, predsedníčka EK

Slovenské národné múzeum v Martine

dasa.ferklova@snm.sk, +421 43 4131011-12

 

Mgr. Zuzana Denková, podpredsedníčka EK

Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

entolog@muzeumbs.sk, +421 45 694 94 81

 

Mgr. Branislav Murček, tajomník EK

Slovenské národné múzeum v Martine

brano.murcek@snm.sk,  +421 43 4131011-12