KONTAKTY

PhDr. Daša Ferklová, predsedníčka EK

Slovenské národné múzeum – Etnografické múzeum Martin

dasa.ferklova@snm.sk, +421 43 4131011-12

 

Mgr. Zuzana Denková, podpredsedníčka EK

Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

entolog@muzeumbs.sk, +421 45 694 94 81

 

Mgr. Zuzana Paulovičová, tajomníčka EK

Tekovské múzeum v Leviciach, Levice

zuzana.paulovicova@muzeumlevice.sk, +421 36 631 21 12