KONTAKTY

doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD., predsedníčka EK

Západoslovenské múzeum v Trnave

bocanova.martina@zsmuzeum.sk, +421 33 59 173 13

PhDr. Daša Ferklová, podpredsedníčka EK

Slovenské národné múzeum v Martine

dasa.ferklova@snm.sk, +421 43 4131011-12

Mgr. Zuzana Andrejová, PhD., tajomník EK

Krajské múzeum v Prešove

zuzana.andrejova@tripolitana.sk,  +421 51 77 347 08