Pozvánka na 12. zasadnutie EK ZMS

Vážení členovia EK ZMS,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na 12. zasadnutie EK ZMS, ktoré sa uskutoční 20. septembra (streda) 2017 v Baníckom múzeu v Rožňave, počas konania XXI. konferencie Etnológ a múzeum.

Okrem bežne zaužívaného programu zasadnutia, ktorého obsahom bude správa o činnosti komisie a plány do ďalšieho obdobia (predovšetkým príprava nasledujúcej konferencie Etnológ a múzeum na rok 2018) bude bodom programu i voľba do výboru na post tajomníka.

Pozvánka na 12. zasadnutie EK ZMS