Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS za rok 2017 – Etnologická komisia