Zborník príspevkov z odbornej konferencie Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť po roku 1989

Z XXIII. ročníka odbornej konferencie Etnológ a múzeum – Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť po roku 1989, ktorý sa uskutočnil v dňoch 24. – 26. 9. 2019 v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci, vyšiel zborník príspevkov.

Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť po roku 1989