XXVI. ročník konferencie Etnológ a múzeum

V dňoch 19.– 21. septembra 2023 sa v Západoslovenskom múzeu v Trnave uskutoční 26. ročník konferencie Etnológ a múzeum na tému Trhy a jarmoky. Usporiadateľmi sú Západoslovenské múzeum v Trnave, Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku, Zväz múzeí na Slovensku a Národopisná spoločnosť Slovenska.

Program konferencie