XXVII. ročník konferencie Etnológ a múzeum

V dňoch 1. -3. októbra 2024 sa v ÚĽUV- Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave uskutoční 27.ročník konferencie Etnológ a múzeum na tému  Tradičné remeslá v kontexte usmernenej výroby UĽUV-u. Miestom konania konferencie bude SĽUK Balkánska 31/66, Bratislava -Rusovce. 

Usporiadateľmi sú ÚĽUV- Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave, Fond na podporu umenia,  Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku, Zväz múzeí na Slovensku, Slovenský ľudový umelecký kolektív. Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Súčasťou programu konferencie bude zasadnutie Etnologickej komisie ZMS, dňa 2. októbra 2024.