Konferencie

Etnologická komisia ZMS organizuje od roku 1997 každoročne celoslovenský odborný seminár / konferenciu Etnológ a múzeum (do roku 2006 pod názvom Etnograf a múzeum) zameraný na rôzne témy z etnologickej praxe v múzeách na Slovensku. Výsledky z nich sprístupňuje v rovnomennej edícii.
prehľad seminárov E+M

Prehľad uskutočnených odborných seminárov ETNOLÓG A MÚZEUM
(do roku 2006 pod názvom Etnograf a múzeum)

I. ročník: Tradičné zvyky a obrady a súčasnosť (samostatný zborník príspevkov)
Podtatranské múzeum Poprad (15. 10. 1997)

II. ročník: Múzeum a etnograf (samostatný zborník príspevkov)
Tekovské múzeum Levice (20. – 21. 10. 1998)

III. ročník: Svätci a sakrálne umenie v ľudovej kultúre (samostatný zborník príspevkov)
Záhorské múzeum Skalica (19. – 20. 10. 1999)

IV. ročník: Zvykoslovie v minulosti a dnes (samostatný zborník príspevkov)
Kysucké múzeum Čadca (5. 10. 2000)

V. ročník: Religiózne predmety v ľudovom prostredí (spoločný zborník príspevkov V. a VI. ročníka seminára)
Slovenské národné múzeum – Etnografické múzeum Martin (20. – 21. 10. 2001)

VI. ročník: Sakrálne zbierkové predmety v múzeách na Slovensku (spoločný zborník príspevkov V. a VI. ročníka seminára)
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín (13. – 14. 10. 2002)

VII. ročník: Remeselná výroba s akcentom na hrnčiarsku, džbankársku, kachliarsku a kameninovú produkciu (samostatný zborník príspevkov)
Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota (15. – 16. 10. 2003)

VIII. ročník: Muzeálna dokumentácia a prezentácia regionálnych špecifík v agrikultúre (bez zborníka príspevkov)
Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre (20. – 21. 10. 2004)

IX. ročník: Etnokultúrna funkcia odevu a textílií v 2.polovici 20.storočia (bez zborníka príspevkov)
Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši (4. – 5. 10. 2005)

X. ročník: Mlyny a mlynárske remeslo (samostatný zborník príspevkov)
Vlastivedné múzeum v Galante (10. – 12. 10. 2006)

XI. ročník: Múzejné zbierky a zberatelia (samostatný zborník príspevkov)
Východoslovenské múzeum Košice (10. – 11. 10. 2007)

XII. ročník: Pastierska kultúra, jej dokumentácia a prezentácia (samostatný zborník príspevkov)
Liptovské múzeum Ružomberok (15. – 16. 10. 2008)

XIII. ročník: Ľudový textil a spôsoby jeho výzdoby (samostatný zborník príspevkov)
Podunajské múzeum Komárno (14. – 15. 10. 2009)
(Pozvánka)

XIV. ročník: Ľudový nábytok v múzeách na Slovensku (samostatný zborník príspevkov)
Tekovské múzeum v Leviciach, Levice (5. – 6. 10. 2010)
(Pozvánka)

XV. ročník: Dokumentácia druhej polovice 20. storočia a súčasnosti (samostatný zborník príspevkov)
Slovenské národné múzeum, SNK – Slovenské národné literárne múzeum, Martin (8. – 9. 11. 2011)

XVI. ročník: Mobilita a jej odraz v kultúre (samostatný zborník príspevkov)
Zemplínske múzeum v Michalovciach, Michalovce (24. – 26. 9. 2012)
(Program)

XVII. ročník: Muž a žena – vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok (samostatný zborník príspevkov)
Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava (1. – 3. 10. 2013)
(Pozvánka)

XVIII. ročník: Domáca výroba a doplnkové zamestnanie v kultúrno-spoločenských súvislostiach (vo vzťahu k múzejným zbierkam) (samostatný zborník príspevkov)
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Prievidza (22. – 24. 9. 2014)
(Prihláška, Rámcový program, 2. cirkulár)

XIX. ročník: Les a lesníctvo v našich múzeách (samostatný zborník príspevkov)
Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen (9. – 11. 6. 2015)
(Pozvánka1, Pozvánka2, Prihláška1, Prihláška2, Anotácia)

XX. ročník: Etnológ v teréne / k prameňom poznania (samostatný zborník príspevkov)
Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica (21. – 23. 6. 2016)
(Program1AnotaciaPozvánkaPrihláška)

XXI. ročník: Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia (samostatný zborník príspevkov)
Banícke múzeum v Rožňave (19. – 21. 9. 2017)
(pozvánkaanotaciaprihláškaprogram)

XXII. ročník: Etnológ a múzeum – Tradičná strava a stravovanie (samostatný zborník príspevkov)
Ľubovnianskom múzeum v Starej Ľubovni (18. – 20. 9. 2018)
(Anotácia prihláseného príspevku, Pozvánka, Prihláška)

XXIII. ročník: Etnológ a múzeum – Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť po roku 1989  (samostatný zborník príspevkov)
Novohradské múzeum a galérie v Lučenci (24. – 26. 9. 2019)
(anotácia, pozvánka, prihláška, program)

XXIV. ročník: Etnológ a múzeum – Modrotlač  (samostatný zborník príspevkov)
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi (22. – 24. 9. 2020)
(prihláška, pozvánka, program1, program2)

XXV. ročník: Etnológ a múzeum –  Osobnosti národopisného múzejníctva na Slovensku (samostatný zborník príspevkov) Slovenské národné múzeum v Martine (17. – 19. 5. 2022) (PozvánkaPrihláška,  Program)

XXVI. ročník: Etnológ a múzeum – Trhy a jarmoky (samostatný zborník príspevkov) Západoslovenské múzeum v Trnave (19.-21.9.2023) (Program konferencie)