Výbor

Výbor EK ZMS pracuje v zložení predseda, podpredseda a tajomník.

Predsedníčky EK ZMS:

PhDr. Katarína Holbová (1997 – 2006)

PhDr. Izabela Danterová (2006 – 2009)

Mgr. Eva Ševčíková (2009 – 2016)

PhDr. Daša  Ferklová (2016- 2023)

doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. (od roku 2023)

Počet členov: 87 (počet členov sa mení, nakoľko v členskej základni evidujeme aj kolegov, ktorý už aktívne nepracujú v múzeách z dôvodu odchodu do dôchodku, ale aktivít sa pravidelne zúčastňujú).