Zborníky

Scan_20210429_135558

Etnológ a múzeum XXIV. Spišská Nová Ves 2020

 

 

Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť po roku 1989

Etnológ a múzeum XXIII. Lučenec 2019

 

Z XXIV. ročníka odbornej konferencie Etnológ a múzeum – Modrotlač, ktorý sa uskutočnil v dňoch 22. – 24. 9. 2020 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi, vyšiel zborník príspevkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z XXIII. ročníka odbornej konferencie Etnológ a múzeum – Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť po roku 1989, ktorý sa uskutočnil v dňoch 24. – 26. 9. 2019 v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci, vyšiel zborník príspevkov.

 

obálka zborníka1

Etnológ a múzeum XXII. Stará Ľubovňa 2018

 

Z XXII. ročníka odbornej konferencie Etnológ a múzeum – Tradičná strava a stravovanie, ktorý sa konal v dňoch 18. – 20. septembra 2018 v Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni, vyšiel zborník príspevkov. Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia

Etnológ a múzeum XXI. Rožňava 2017

Z XXI. ročníka odbornej konferencie Etnológ a múzeum – Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia, ktorý sa uskutočnil v dňoch 19. – 21. 9. 2017 v Baníckom múzeu v Rožňave, vyšiel zborník príspevkov (zostavovateľka Jaroslava Neubauerová).

obalka zbornik etnolog v terene

Etnológ a múzeum XX. Banská Štiavnica 2016

Z XX. ročníka odbornej konferencie Etnológ a múzeum – Etnológ v teréne/k prameňom poznania, ktorý sa uskutočnil v dňoch 21. – 23. 6. 2016 v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici (garant Mgr. Zuzana Denková, PhD.), vyšiel zborník príspevkov pod názvom Etnológ v teréne.

Etnológ a múzeum XIX. Zvolen 2015

Etnológ a múzeum XIX. Zvolen 2015

XIX. ročník odbornej konferencie Etnológ a múzeum sa uskutočnil v dňoch 9. – 11. 6. 2015 v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene (garant Mgr. Želmíra Šípková) na tému „Les a lesníctvo v našich múzeách“.

Etnológ a múzeum XVIII. Prievidza 2014

Etnológ a múzeum XVIII. Prievidza 2014

XVIII. ročník konferencie Etnológ a múzeum na tému Domáca výroba a doplnkové zamestnania v kultúrno-spoločenských súvislostiach (vo vzťahu k múzejným zbierkam) sa uskutočnil v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi (garant PhDr. Iveta Géczyová) v dňoch 22. – 24. septembra 2014.

Etnológ a múzeum XVII. Bratislava 2013

Etnológ a múzeum XVII. Bratislava 2013

Výbor EK ZMS v spolupráci s Predstavenstvom ZMS pripravil odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému „Muž a žena – vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 1. – 3. 10. 2013 v Bratislave. Išlo o rozšírenú verziu XVII. ročníka odborného seminára Etnológ a múzeum. Zámerom bolo pripraviť interdisciplinárne podujatie ZMS otvorené všetkým múzejníkom na Slovensku. Za realizáciu konferencie bola zodpovedná Mgr. Eva Ševčíková a Mgr. Katarína Nádaská PhD.
Výstupom z konferencie je vydaný recenzovaný zborník príspevkov (zostavovateľka: Mgr. Katarína Nádaská, PhD.)

Etnológ a múzeum XVI. Michalovce 2013

Etnológ a múzeum XVI. Michalovce 2013

XVI. ročník odborného seminára ETNOLÓG A MÚZEUM na tému „Mobilita a jej odraz v kultúre“ sa konal 24. – 26. septembra 2012  Zemplínskom múzeu v Michalovciach.

Etnológ a múzeum XV. Martin 2012

Etnológ a múzeum XV. Martin 2012

Etnologická sekcia ZMS oznamuje všetkým členom a záujemcom, že bol vydaný zborník z XV. ročníka seminára Etnológ a múzeum DOKUMENTÁCIA DRUHEJ POLOVICE 20. STOROČIA A SÚČASNOSTI. Jeho vydavateľmi sú Slovenské národné múzeum a Slovenská národná knižnica – Slovenské národné literárne múzeum. Zborník obsahuje príspevky z rovnomenného seminára, konaného v dňoch 8. – 9. novembra 2011 v Martine. Zostavovateľkou zborníka je PhDr. Mária Halmová.

Etnológ a múzeum XIV. Levice 2010

Etnológ a múzeum XIV. Levice 2010

Koncom roka 2010 vydalo Tekovské múzeum v Leviciach zborník zo XIV. ročníka seminára Etnológ a múzeum pod názvom Ľudový nábytok v múzeách na Slovensku. Zostavovateľmi sú Mgr. Zuzana Ivanická a PhDr. Ján Dano. Vydanie zborníka bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Národopisnej spoločnosti Slovenska. Účastníci seminára získali aj cenný bonus – CD s prezentáciami jednotlivých účastníkov a fotodokumentáciou priebehu podujatia. V prípade záujmu o zborník kontaktujte: zuzana.ivanicka@muzeumlevice.sk

Etnológ a múzeum XIII. Komárno 2009

Etnológ a múzeum XIII. Komárno 2009

Etnologická sekcia Zväzu múzeí na Slovensku oznamuje svojim členom a všetkým záujemcom, že pod názvom Ľudový textil a spôsoby jeho výzdoby vyšiel zborník príspevkov z rovnomenného odborného seminára Etnológ a múzeum XIII. konaného v dňoch 14. – 15. októbra 2009 v Podunajskom múzeu v Komárne. Zborník vydalo v Podunajskom múzeu v Komárne s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Nitrianskeho samosprávneho kraja a Národopisnej spoločnosti Slovenska.Zároveň sa vyhotovil digitálny záznam o seminári (CD), ktorý obsahuje prezentáciu jednotlivých prednášok a fotodokumentáciu o priebehu seminára. Obsah CD zostavila PhDr. Katarína Holbová, ktorá na požiadanie pre záujemcov za cenu CD + poštovné vyhotoví kópiu. Adresa: katka.holbova@gmail.com.

Etnológ a múzeum XI. Košice 2007

Etnológ a múzeum XI. Košice 2007

Etnológ a múzeum XII. Ružomberok 2008

Etnológ a múzeum XII. Ružomberok 2008

Etnograf a múzeum III. Skalica 2002

Etnograf a múzeum III. Skalica 2002

Etnograf a múzeum VII. Rimavská Sobota 2004

Etnograf a múzeum VII. Rimavská Sobota 2004

Etnograf a múzeum X. Galanta 2006

Etnograf a múzeum X. Galanta 2006

Etnograf a múzeum I. Poprad 1997

Etnograf a múzeum I. Poprad 1997

Etnograf a múzeum II. Levice 1999

Etnograf a múzeum II. Levice 1999

Etnograf a múzeum V. a VI. Martin 2001 Dolný Kubín 2002

Etnograf a múzeum V. a VI. Martin 2001 Dolný Kubín 2002