Seminár Etnografickej komisie AMG ČR

Asociacie muzeí a galérií ČR, z. s., s finančnou podporou MK ČR a Regionální muzeum v Litomyšli, p. o. Pardubického kraje organizuje Seminář Etnografické komise AMG ČR, ktorý sa bude konať v dňoch 25. a 26. apríla 2017 v prednáškovej sále Regionálního muzea v Litomyšli. 

Podrobnosti v priloženej pozvánke: EK AMG Litomysl Pozvanka