XX. Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska a vedecká konferencia ETNOLÓGIA PRE SÚČASNOSŤ

Národopisná spoločnosť Slovenska a Obec Párnica, Žilinský samosprávny kraj – Oravské kultúrne stredisko, Katedra etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave Vás pozývajú na 10. Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska a vedeckú konferenciu ETNOLÓGIA PRE SÚČASNOSŤ, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 100. výročia narodenia Andreja Melicherčíka.

Termín: 7. – 9. september 2017 v Párnici

pozvankaParnica2017-VZaKonferencia(clenNSS)