Pozvánka na 13. zasadnutie EK ZMS

Vážení členovia EK ZMS,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na 13. zasadnutie EK ZMS, ktoré sa uskutoční  19. septembra 2018 o 9. hodine v Ľubovnianskom múzeu – hrad Stará Ľubovňa (Skanzen pod hradom Ľubovňa, objekt hájovne), počas konania XXII. konferencie z cyklu Etnológ a múzeum.

Okrem bežne zaužívaného programu zasadnutia, ktorého obsahom bude správa o činnosti komisie a plány do ďalšieho obdobia (predovšetkým príprava nasledujúcej konferencie Etnológ a múzeum na rok 2019) bude bodom programu i voľba nového Výboru EK ZMS.

Pozvánka-na-13.-zasadnutie-EK-ZMS