Posts by Paulovičová

Zápisnica z 12. zasadnutia EK ZMS

Zápisnica zo zasadnutia EK ZMS 20. 9. 2017

Pozvánka na 12. zasadnutie EK ZMS

Vážení členovia EK ZMS,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na 12. zasadnutie EK ZMS, ktoré sa uskutoční 20. septembra (streda) 2017 v Baníckom múzeu v Rožňave, počas konania XXI. konferencie Etnológ a múzeum.

Okrem bežne zaužívaného programu zasadnutia, ktorého obsahom bude správa o činnosti komisie a plány do ďalšieho obdobia (predovšetkým príprava nasledujúcej konferencie Etnológ a múzeum na rok 2018) bude bodom programu i voľba do výboru na post tajomníka.

Pozvánka na 12. zasadnutie EK ZMS

 

Konferencia „Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia“ – program

V dňoch 19. až 21. septembra 2017 sa v budove Starej radnice, Nám. baníkov 32 v Rožňave uskutoční 21. ročník konferencie Etnológ a múzeum na tému Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia.

V prípade záujmu o účasť na konferencii je ešte možné sa dodatočne prihlásiť najneskôr do 15. augusta 2017.

Baníctvo v našich múzeách_2017 program

2017 Baníctvo v našich múzeách_prihláška

Prihláška na exkurziu

Pravidlá pre prispievateľov

Súhlas so spracovaním osobných údajov a fotodokumentáciou

Rožňava MAPA

 

BANÍCTVO V NAŠICH MÚZEÁCH A JEHO PREZENTÁCIA

V dňoch 19. – 21. septembra 2017 sa v Baníckom múzeu v Rožňave uskutoční 21. ročník konferencie Etnológ a múzeum,  ktorý sa tento rok bude venovať  téme výskumu a prezentácii baníctva v našich múzeách (ale aj mimo nich). Usporiadateľmi sú Banícke múzeum v Rožňave, Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku, Zväz múzeí na Slovensku a Mesto Rožňava.

2017 Baníctvo v našich múzeách – pozvánka

2017 Baníctvo v našich múzeách_anotacia

2017 Baníctvo v našich múzeách_prihláška

Etnologické dni v Nitre

V Nitre, v dňoch 27. –  31. marca 2017 sa bude konať ďalší ročník Etnologických dní, ktoré organizuje Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre. Pripravené sú zaujímavé podujatia. Viac informácii o nich nájdete na:

http://www.ketnoffukf.sk/uploads/9/2/9/7/9297804/etnologicke_dni_2017.jpg

 

XX. Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska a vedecká konferencia ETNOLÓGIA PRE SÚČASNOSŤ

Národopisná spoločnosť Slovenska a Obec Párnica, Žilinský samosprávny kraj – Oravské kultúrne stredisko, Katedra etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave Vás pozývajú na 10. Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska a vedeckú konferenciu ETNOLÓGIA PRE SÚČASNOSŤ, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 100. výročia narodenia Andreja Melicherčíka.

Termín: 7. – 9. september 2017 v Párnici

pozvankaParnica2017-VZaKonferencia(clenNSS)

Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS za rok 2016

Správa o činnosti EK ZMS za rok 2016

Seminár Etnografickej komisie AMG ČR

Asociacie muzeí a galérií ČR, z. s., s finančnou podporou MK ČR a Regionální muzeum v Litomyšli, p. o. Pardubického kraje organizuje Seminář Etnografické komise AMG ČR, ktorý sa bude konať v dňoch 25. a 26. apríla 2017 v prednáškovej sále Regionálního muzea v Litomyšli. 

Podrobnosti v priloženej pozvánke: EK AMG Litomysl Pozvanka

Zborník príspevkov Etnológ v teréne

V týchto dňoch vyšiel zborník príspevkov z odbornej konferencie Etnológ a múzeum XX. – Etnológ v teréne, ktorá sa konala v dňoch 21. až 23. júna 2016 v Banskej Štiavnici.

Celý zborník v elektronickej podobe si môžete pozrieť tu: ETNOLOG_V_TERENE_zbornik

Zasadnutie EK ZMS 2016 – pozvánka

Zasadnutie EK ZMS 2016