Zborník príspevkov Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia

Z XXI. ročníka odbornej konferencie Etnológ a múzeum – Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia, ktorý sa uskutočnil v dňoch 19. – 21. 9. 2017 v Baníckom múzeu v Rožňave, vyšiel zborník príspevkov.

Celý zborník v elektronickej podobe si môžete pozrieť tu: Baníctvo_v_našich_múzeách_zborník_XXI.Etnológ_a_múzeum final

Zápisnica z 12. zasadnutia EK ZMS

Zápisnica zo zasadnutia EK ZMS 20. 9. 2017

Pozvánka na 12. zasadnutie EK ZMS

Vážení členovia EK ZMS,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na 12. zasadnutie EK ZMS, ktoré sa uskutoční 20. septembra (streda) 2017 v Baníckom múzeu v Rožňave, počas konania XXI. konferencie Etnológ a múzeum.

Okrem bežne zaužívaného programu zasadnutia, ktorého obsahom bude správa o činnosti komisie a plány do ďalšieho obdobia (predovšetkým príprava nasledujúcej konferencie Etnológ a múzeum na rok 2018) bude bodom programu i voľba do výboru na post tajomníka.

Pozvánka na 12. zasadnutie EK ZMS

 

BANÍCTVO V NAŠICH MÚZEÁCH A JEHO PREZENTÁCIA

V dňoch 19. – 21. septembra 2017 sa v Baníckom múzeu v Rožňave uskutoční 21. ročník konferencie Etnológ a múzeum,  ktorý sa tento rok bude venovať  téme výskumu a prezentácii baníctva v našich múzeách (ale aj mimo nich). Usporiadateľmi sú Banícke múzeum v Rožňave, Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku, Zväz múzeí na Slovensku a Mesto Rožňava.

2017 Baníctvo v našich múzeách – pozvánka

2017 Baníctvo v našich múzeách_anotacia

2017 Baníctvo v našich múzeách_prihláška

Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS za rok 2016

Správa o činnosti EK ZMS za rok 2016

Zborník príspevkov Etnológ v teréne

V týchto dňoch vyšiel zborník príspevkov z odbornej konferencie Etnológ a múzeum XX. – Etnológ v teréne, ktorá sa konala v dňoch 21. až 23. júna 2016 v Banskej Štiavnici.

Celý zborník v elektronickej podobe si môžete pozrieť tu: ETNOLOG_V_TERENE_zbornik

Zasadnutie EK ZMS 2016 – pozvánka

Zasadnutie EK ZMS 2016

Odborná konferencia – Etnológ a múzeum XX.

Etnológ v teréne / k prameňom poznania

21. – 23. júna 2016 sa v Banskej Štiavnici konala odborná konferencia, na ktorej sa zúčastnilo vyše 50 odborníkov z múzeí a akademickej pôdy zo Slovenka, Čiech a Poľska.

Etnolog v terene 2016 – program

Licenčná zmluva – s autormi príspevkov do zborníka

Prihláška na exkurziu

Príloha č. 2 Pravidlá pre autorov príspevkov

súhlas so sprac. osobných ú. a fotodok.

Konferencia E+M 2016 Etnológ v teréne – Anotacia (.docx)

Konferencia E+M 2016 Etnológ v teréne – Prihláška (.docx)

Konferencia E+M 2016 Etnológ v teréne – Pozvánka (.pdf)