TRADIČNÁ STRAVA A STRAVOVANIE – XXII. ročník konferencie Etnológ a múzeum

22. ročník konferencie Etnológ a múzeum,  venovaný  téme Tradičná strava a stravovanie: Tradície kulinárnej kultúry v premenách času sa blíži!

Konferencia sa bude konať v dňoch 18. – 20. septembra 2018 v Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni (Skanzen pod hradom Ľubovňa/objekt Hájovne). Dávame do pozornosti pokyny organizátorov.

Organizačné pokyny

pozvanka-menšia

Pozvánka na 13. zasadnutie EK ZMS

Vážení členovia EK ZMS,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na 13. zasadnutie EK ZMS, ktoré sa uskutoční  19. septembra 2018 o 9. hodine v Ľubovnianskom múzeu – hrad Stará Ľubovňa (Skanzen pod hradom Ľubovňa, objekt hájovne), počas konania XXII. konferencie z cyklu Etnológ a múzeum.

Okrem bežne zaužívaného programu zasadnutia, ktorého obsahom bude správa o činnosti komisie a plány do ďalšieho obdobia (predovšetkým príprava nasledujúcej konferencie Etnológ a múzeum na rok 2019) bude bodom programu i voľba nového Výboru EK ZMS.

Pozvánka-na-13.-zasadnutie-EK-ZMS

TRADIČNÁ STRAVA A STRAVOVANIE – XXII. ročník konferencie Etnológ a múzeum

Pozývame Vás na 22. ročník konferencie Etnológ a múzeum,  venovaný  téme Tradičná strava a stravovanie: Tradície kulinárnej kultúry v premenách času. Konferencia sa bude konať v dňoch 18. – 20. septembra 2018 v Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni (Skanzen pod hradom Ľubovňa/objekt Hájovne). Usporiadateľmi sú Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku a Zväz múzeí na Slovensku. Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

 

pozvanka

prihláška 2. cirkulár

prihláška 2. cirkulár

Vyplnené prihlášky je potrebné zaslať do 20.08.2018.

Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS za rok 2017

Správa-o-činnosti-EK-ZMS-za-rok-2017

TRADIČNÁ STRAVA A STRAVOVANIE – XXII. ročník konferencie Etnológ a múzeum

V dňoch 18. – 20. septembra 2018 sa v Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni uskutoční 22. ročník konferencie Etnológ a múzeum,  ktorý sa tento rok bude venovať  téme Tradičná strava a stravovanie: Tradície kulinárnej kultúry v premenách času. Usporiadateľmi sú Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku a Zväz múzeí na Slovensku. Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

2018 Tradičná strava a stravovanie

2018 Tradičná strava a stravovanie prihláška

Prihlášky je možné zasielať do 30.4.2018

Zborník príspevkov Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia

Z XXI. ročníka odbornej konferencie Etnológ a múzeum – Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia, ktorý sa uskutočnil v dňoch 19. – 21. 9. 2017 v Baníckom múzeu v Rožňave, vyšiel zborník príspevkov.

Celý zborník v elektronickej podobe si môžete pozrieť tu: Baníctvo_v_našich_múzeách_zborník_XXI.Etnológ_a_múzeum final

Zápisnica z 12. zasadnutia EK ZMS

Zápisnica zo zasadnutia EK ZMS 20. 9. 2017

Pozvánka na 12. zasadnutie EK ZMS

Vážení členovia EK ZMS,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na 12. zasadnutie EK ZMS, ktoré sa uskutoční 20. septembra (streda) 2017 v Baníckom múzeu v Rožňave, počas konania XXI. konferencie Etnológ a múzeum.

Okrem bežne zaužívaného programu zasadnutia, ktorého obsahom bude správa o činnosti komisie a plány do ďalšieho obdobia (predovšetkým príprava nasledujúcej konferencie Etnológ a múzeum na rok 2018) bude bodom programu i voľba do výboru na post tajomníka.

Pozvánka na 12. zasadnutie EK ZMS

 

Konferencia „Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia“ – program

V dňoch 19. až 21. septembra 2017 sa v budove Starej radnice, Nám. baníkov 32 v Rožňave uskutoční 21. ročník konferencie Etnológ a múzeum na tému Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia.

V prípade záujmu o účasť na konferencii je ešte možné sa dodatočne prihlásiť najneskôr do 15. augusta 2017.

Baníctvo v našich múzeách_2017 program

2017 Baníctvo v našich múzeách_prihláška

Prihláška na exkurziu

Pravidlá pre prispievateľov

Súhlas so spracovaním osobných údajov a fotodokumentáciou

Rožňava MAPA

 

BANÍCTVO V NAŠICH MÚZEÁCH A JEHO PREZENTÁCIA

V dňoch 19. – 21. septembra 2017 sa v Baníckom múzeu v Rožňave uskutoční 21. ročník konferencie Etnológ a múzeum,  ktorý sa tento rok bude venovať  téme výskumu a prezentácii baníctva v našich múzeách (ale aj mimo nich). Usporiadateľmi sú Banícke múzeum v Rožňave, Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku, Zväz múzeí na Slovensku a Mesto Rožňava.

2017 Baníctvo v našich múzeách – pozvánka

2017 Baníctvo v našich múzeách_anotacia

2017 Baníctvo v našich múzeách_prihláška